Hemtjänst

Vi erbjuder hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål.Du är alltid delaktig i vår planering av de insatser du har rätt till enligt ditt biståndsbeslut. Vi värnar om din integritet och delaktighet och ditt självbestämmande. Vi har mellan 60-70 kunder som har valt oss som utförare till sin hemtjänst.

Brämhults hemtjänst  har ett ledningssystemet för kvalité, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.

De tjänster Brämhults  Hemtjänst utför är:

  • servicetjänster
  • omvårdnadstjänster
  • avlösning och ledsagning

Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg.

Brämhults hemtjänst har idag 33 anställda.  Vi strävar efter att ha ca 70%  utbildade undersköterskor.

Vi har personal som har goda kunskaper i BSK spåk (Bosninska, Serbiska, Kroatiska)

 Vi har kollektivavtal med kommunal.

Ditt biståndsbeslut anger dina behov och tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som talar om hur och när dina insatser ska utföras. Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Kontaktmannen är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar för att säkerställa att du har fått dina insatser utförda.

Brämhults Hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn med kunden i fokus.Vi visar alla kunder respekt och empati, och vi är alltid lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt.

Har du åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och dina synpunkter är viktiga för oss.

Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning år 2017, positiva svar
Hänsyn till åsikter och önskemål 94 %
Bra bemötande av personalen 100 %
Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 82 %
Känner förtroende för personalen 88 %

När din handläggare har utrett vilka dina behov är och du fått ett biståndsbeslut, har du möjlighet att själv välja vem som ska utföra din hemtjänst, ledsagning och avlastning.

Vill du välja Brämhults Hemtjänst vänder du dig till din handläggare i stadsdelen eller kommunen och berättar det. Vi kontaktar dig så snart vi får meddelande om ditt val.

Vi vänder oss till kunder i hela Borås.

Biståndsbedömning

Kontakta din biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan.

Välj Brämhults Hemtjänst och Hemservice AB

Välj oss som utövare av hemtjänst. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

 

Vi tar kontakt med dig

Om du valt Brämhults Hemtjänst tar vi kontakt med dig omgående för ett boka ett personligt besök och planera dina insatser utifrån dina önskemål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *